AŞI TAKVİMİT.C. Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

Aşı takviminde bulunan aşı uygulama aralıklarına uymak aşının etkililiği açısından esastırDoğumda 1.Ay Sonu 2.Ay Sonu 4.Ay Sonu 6.Ay Sonu 12.Ay Sonu 18.Ay Sonu 24.Ay Sonu İlkögretim 1.sınıf Ortaöğretim 4.sınıf
Aşı Tarihi
HEPATİT B

Hepatit B

 • İnaktif bir aşıdır.
 • İntramüsküler uygulanır.
 • Bebeklerde ilk dozu doğumda, ilk 72 saat tercihan 24 saat içinde uygulanmalıdır.
 • Donmaya en hassas aşıdır.
| || |||
BCG

Bacille-Calmette-Guerin(Verem)Aşısı

 • Canlı aşıdır, intradermal yapılır.
 • 3 ay dolduktan sonra PPD sonucuna göre yapılır.
 • 6 yaşından sonra yapılmasına gerek yoktur.
 • Skar dokusu varsa ya da skar yok ama yapıldığına dair yazılı kayıt/belge varsa yapılmasına gerek yoktur.
 • Işığa ve UV’ye hassastır
|
DaBT-İPA-Hib

Difteri, Aselüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio, Hemofilus İnfluenza Tip b aşısı (Beşli Karma Aşı)

 • İnaktif aşıdır.
 • En erken 6.haftadan itibaren uygulanabilir..
 • 5 yaş altına (59 ay kadar) uygulanır.
 • İntramüsküler uygulanır.
| || ||| R
KPA

Konjuge Pnömokok Aşısı

 • İnaktif bir aşıdır.
 • 13 serotipe karşı etkilidir.
 • İntramüsküler uygulanır.
 • En erken 6.haftadan itibaren uygulanabilir.
| || ||| R
KKK

Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı

 • Canlı aşıdır.
 • Subkutan olarak uygulanır.
 • Kızamık antijeni içeren iki aşı arasında en az 4 hafta süre olmalıdır.
 • Kızamıkçık antijeni içeren aşı uygulanan kişiler 4 hafta süre ile gebelikten korunmalıdır
 • Işığa ve UV’ye hassastır
| R
DaBT-İPA

Difteri, Asellüler Boğmaca, Tetanoz, İnaktif Polio Aşısı (Dörtlü Karma Aşı)

 • İnaktif aşıdır.
 • 13 yaş altına kadar uygulanır.
 • İntramüsküler uygulanır.
R
OPA

Oral Polio Aşısı (Çocuk Felci Aşısı)

 • Canlı aşıdır.
 • Ağızdan damla şeklinde uygulanır.
 • Doğumdan itibaren uygulanabilir.
 • Yüksek ısıya en hassas aşıdır.
| ||
Td

Erişkin Tipi Difteri-Tetanoz Aşısı

 • İnaktif aşıdır.
 • İntramüsküler uygulanır.
 • 72 aydan itibaren uygulanabilir.
 • Primer dozdan sonra 10 yılda bir tekrarı gerekir.
R
HEPATİT A

Hepatit A

 • İnaktif aşıdır.
 • İntramüsküler uygulanır.
 • En erken 12.ayda yapılır.
 • İki doz arasında en az 6 ay olmalıdır.
| ||
SUÇİÇEĞİ

Su Çiçeği

 • Canlı aşıdır.
 • İntramüsküler uygulanır.
 • En erken 12.aydan itibaren uygulanır.
|

AŞI REHBERİ AŞI EĞİTİM PLATFORMU